Gå en handledarutbildning i Stockholm

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionskurs innan du kan bli godkänd som handledare.
Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning. Eleven måste ha genomgått utbildningen för att du som blivande handledare ska få din ansökan behandlad av Transportstyrelsen.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Handledarutbildningen innehåller tre delar:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå.

Plats: Körskolans lokaler (Sturegatan 8 i Sundbyberg)
Utbildningslängd: 3 timmar + rast (fika ingår)
Pris: 395 kr/person