Handledarkurs, privat – Bil

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en handledarutbildning  innan du kan bli godkänd som handledare.
Den elev som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning. Eleven måste ha genomgått utbildningen för att du som blivande handledare ska få din ansökan behandlad av Transportstyrelsen.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå.

Plats: Skolans lokaler (Sturegatan 8 i Sundbyberg)
Utbildningslängd: 3 timmar + rast (fika ingår)
Pris: 395 kr/person

Riskutbildning del 1 – Bil

Riskettan ska vara genomförd och giltig innan kunskaps- och körprovet genomförs. En genomförd riskutbildning del 1 är giltig i fem år.

Alla vet att man ska vara nykter, hålla hastigheten och ha bilbältet på sig när man kör. Trots detta så sker det varje dag tusentals körningar där föraren är onykter, kör för fort eller saknar bälte. Vad beror det på att många förare anser sig ha en självklar rätt att utsätta andra för dödlig fara? Och vad beror det på att många passagerare åker med? På den här utbildningen diskuterar vi dessa frågor och du kommer genom värderingsövningar att få ta ställning till intressanta frågeställningar.

Plats: Skolans lokaler (Sturegatan 8 i Sundbyberg)
Utbildningslängd: 3 timmar + rast (fika ingår)
Pris: 595 kr/person

Riskutbildning del 2 – Bil (halkbana)


Riskutbildning del 2 ska vara genomförd och giltig innan kunskaps- och körprov genomförs.En genomförd riskutbildning del 2 är giltig i fem år.
Riskutbildning del 2 är mer känd för de flesta som Halkbana, denna utbildning gör alla våra elever på Gillinge. För mer info kontakta oss.

Plats:Träffar vi  på trafikskola ( sturegatan 8 i Sundbyberg)
Utbildningslängd: 4 timmar
Pris: 2050 kr/person

YKB

YRKESKOMPETENSBEVIS – YKB

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Sveriges Åkeriföretag erbjuder fortbildning över hela landet via våra regionkontor. Som branschorganisation vet vi ditt bästa. Säkerställ dina förares framtid nu, innan det är för sent.

Moped klass 1

Moped utbildning (AM)

AM Körkort.

8 Timmar teori (inklusive digitalt material) + 4 timmar körning som ingår i priset.

Kläder, hjälm ryggskydd och handskar kan man låna av trafikskolan.

Kursstart:  ( dag 1 ) 8 timmar teori ( lunch ingår )

Fortsätter: ( dag2 ) minst 2 timmar körning på bana
                    (dag 3 ) minst 2 timmar körning i trafik sker när eleven är godkänd på  alla teori tester i elevcentralen.
Utbildningen är klar när eleven är godkänd :
1-körning på bana
2-teoritester via elevcentralen
3-körning i trafiken
För att klara körkortet behöver eleven :
Ha genomgått ett godkänt kunskapsprov på trafikverket

Alla elever måste legitimera sig och kursen ska betalas av en myndig person ex. föräldrar

PRIS: 4290 kr

Tryck Här för att kolla vår utbildningsvideo.

Körkort B

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg, alternativt att släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.
Om släpet väger mer än 750 kg får inte bilens och släpets totalvikt överstiga 3500 kg.

Åldersgränsen för B är 18 år.

Körkort B – utökad

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Åldersgränsen för utökad B är 18 år.

KÖRKORT BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Till skillnad mot behörighet B eller utökad B är att BE-behörigheten inte har någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B.

Om du har behörighet BE är det ofta bilens tekniska begränsningar som avgör om det är tillåtet eller inte att köra. Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges på bilens registreringsbevis – släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.

Åldersgränsen för BE är 18 år. 

Andra begränsningar för att köra släp

Tidigare har det funnits en begränsning om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt. Den begränsningen är borttagen sedan 19 januari 2013.

Det är viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar som kan finnas och som beror på bilens och släpvagnens tekniska utförande. Även om din körkortsbehörighet ger dig rätt att köra fordonskombinationer med en viss vikt, kan exempelvis bilens maximala släpvagnsvikt vara lägre.

Du kan läsa mer om släpvagnsvikt på Transportstyrelsens webbplats.

MC

Kommer inom kort.