Moment Bil Grundutbildning

instrumentspanelen

1: Körställning
a: stol/bälte
b: reglage

2: Inledande manövrering
a: Start/stannande
b: krypkörning/styrning

3: Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling

4: Lutning
a: motlut
b: medlut

växelspak

bild 1 motorhuv

5: Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering

6: Vård och kontroll
a: funktion/vård
b: säkerhetskontroll
c: last

 7: Samordning och bromsning 
a: avsökning/riskbedömning
b: samordning/motorik
c: acceleration
d: hård bromsning

8: Mindre samhälle
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler

bild 2 däck

mindre landsaväg

9: Mindre landsväg

a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: järnvägskorsning

10: Stad
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: trafiksignal
f: enkelriktad trafik
g: cirkulationsplats
i: vändning och parkering

bild 4 statskörning

bild 3 landsväg

11: Landsväg
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart och avfart
e: omkörning
f: vändning och parkering

12: Högfartsväg (Motorväg)
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: motorväg
d: motortrafikled
e: mitträckesväg

13: Mörker
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: mörkerdemonstation
d: möte
e: omkörning
f: parkering
g: nedsatt sikt

14: Halt väglag
a: olika typer av halka
b: utrustning och hjälpmedel

halka

15: Utbildningskontroll
a: tillämpad stadskörning
b: tillämpad landsvägskörning
c: utbildningskontroll