JP’s Trafikskola i Sundbyberg är en utmärkt plats för dig som behöver en handledarkurs (introduktionsutbildning) inför privat övningskörning. Våra kvalificerade lärare, med omfattande erfarenhet av att undervisa i introduktionskurser, säkerställer att du och din privata handledare får all nödvändig kunskap och förståelse som krävs. Genom att genomgå och godkänna vår handledarkurs i Sundbyberg, kommer du att vara ett steg närmare att erhålla ditt körkortstillstånd och kunna övningsköra säkert i trafiken.

Vad handlar vår handledarkurs i Sundbyberg om? 

Handledarkursen hos  oss på JP’s Trafikskola i Sundbyberg fokuserar på att förbereda både blivande förare och deras handledare för ansvarsfull och säker övningskörning. Handledarkursen i Sundbyberg innefattar viktig information om trafikregler, säkerhetsaspekter och ansvar som är essentiella för både eleven och handledaren. Den ger också en översikt över läroplanen för körkortet och ger tips om hur man planerar och genomför effektiva övningskörningstillfällen. Dessutom betonas vikten av kommunikation och samarbete mellan eleven och handledaren för att skapa en trygg och givande lärandemiljö. Målet med kursen är att säkerställa att båda parter har de kunskaper och den förståelse som krävs för att övningskörningen ska bli både framgångsrik och säker.

Få handledartillstånd med vår handledarkurs i Sundbyberg

Om du planerar att övningsköra privat, är ett körkortstillstånd och ett handledartillstånd nödvändiga. Ett handledartillstånd är giltigt i fem år, och om du inte har erhållit ditt körkort inom denna tid, måste du och din handledare delta i en handledarkurs igen. En ny förändring är att du och din handledare inte längre är bundna till att närvara vid samma kurstillfälle.

Söker du en plats för att gå en handledarkurs i Sundbyberg? Då är JP’s Trafikskola det självklara valet. Hos oss kan du enkelt hitta och boka nästa tillgängliga kurstillfälle för handledarkurser. Välkommen att utbilda dig hos oss på JP’s Trafikskola i Sundbyberg!

Krav för att genomföra handledarkurs (introduktionsutbildning)

För att framgångsrikt genomföra en handledarkurs (introduktionsutbildning) och erhålla handledar- samt övningskörningstillstånd, finns det specifika krav som både eleven och handledaren måste uppfylla. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader gammal för att få delta i kursen och måste även ha ett giltigt körkortstillstånd. För handledaren gäller det att de måste ha haft ett giltigt körkort i minst fem år sammanlagt under de senaste tio åren och inte ha några allvarliga trafikbrott på sitt register. Både eleven och handledaren måste genomföra och godkännas i denna kurs för att få tillstånd till privat övningskörning. Kursen syftar till att ge båda parter en djupare förståelse för trafiksäkerhet, övningskörningens upplägg och de ansvar som följer med att vara handledare.

Boka här

KONTAKTA OSS