• 1 Priser
  De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §3 – Leverans och frakt.
 • 2 Kortbetalning
  Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa och Mastercard). Din beställning levereras i regel inom 2–5 arbetsdagar. Vi samarbetar med DIBS Payment Services.
 • 3 Leverans och frakt
  Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2–5 dagar efter det att du har lagt din beställning. JP´s Trafikskola AB tillämpar en enhetsfrakt på 70kr/ order.
 • 4 Ej uthämtade varor
  Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 150 kr i administrationskostnader.
  Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.
 • 5 Ångerrätt och retur
  1. Retur inom 14 dagar
  Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela JP´s Trafikskola AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
  2. Returadress
  Retur av vara skall ske till JP’s Trafikskola AB Sturegatan 8 – 172 31 SUNDBYBERG
  Retur får inte ske mot postförskott.
  3. Ångerrätt
  För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats.
  4. Varans skick vid retur
  Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
  5. Kostnad vid retur.
  Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
  6. Avbeställning
  Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.
 • 6 Behandling av personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.
 • 7 Reklamation
  Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy (www.str.se).
 • 8 Tvist
  Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.

(Avtalsvillkor 2018-11-03