fbpx

Syntest Körkort

Om du vill ta körkort är ett syntest obligatoriskt. För att kunna få ett körkortstillstånd och kunna börja övningsköra ska en synundersökning genomföras. Detta är viktigt eftersom förarens syn är grundläggande för att kunna köra bil. Just därför görs ett syntest. Det tar inte speciellt lång tid. När du har fått det gjort är du ett steg närmare ditt mål! Läs mer om varför du behöver göra ett syntest, vart du kan göra det och vilka synkraven är, här på vår sida!

När ska jag göra Syntest för Körkortet?

Första steget för att ta körkort är alltså att genomföra ett syntest. Utan ett tillstånd om att din syn är acceptabel kan du inte börja övningsköra. Synen är det huvudsakliga redskapet vid bilkörning. Du vill nog inte själv köra bil med dålig syn då det påverkar både din och dina med trafikanters säkerhet ute i trafiken. Syntestet behöver också ingå i din ansökan om körkortstillstånd, och då är det av extra stor vikt att göra detta innan du bestämmer dig för att börja övningsköra. Ett syntest behövs för AM, A1, A2, A, B, och traktorkort. När du har fått intyget om synprövningen skickar du det till Transportstyrelsen.

Vart görs syntestet för körkort?

Syntest för körkort går att göra på de flesta optikerbutikerna i Sverige. Du bokar en synundersökning hos din lokala optiker. Det kan vara bra att ladda ned blankett för synintyg på Transportstyrelsens hemsida och ta med dig inför ditt besök. Det är också viktigt att du har med dig giltig legitimation och om du använder glasögon eller linser behöver du även ta med dessa. Du kan exempelvis besöka Synsam eller Synoptik som är verksamma synoptiker som utför synundersökningar.

Hur går en synundersökning till vid syntest för körkort?

Själva undersökningen går snabbt. Undersökningen går ut på att du får läsa upp bokstäver från en tavla när du blundar med ena ögat. På så sätt kan din synskärpa och synfält undersökas. Det här testet genomförs både med och utan hjälpmedel, såsom glasögon eller linser.

Vad är kraven vid syntest för körkort för att få en godkänd synundersökning?

Kraven för att få en godkänd synundersökning är minst 0,5 i synskärpa när man mäter synen på båda ögonen tillsammans, med eller utan hjälpmedel såsom glasögon eller linser. Sedan krävs det även att du har ett synfält på 120 grader horisontellt varav minst 50 grader. Både till höger och vänster.

Pris och tidsbokning för synundersökning vid Körkort

Du behöver vanligtvis inte boka en tid för din synundersökning, det finns troligtvis drop-in tider hos din lokala optiker. Denna undersökning brukar kosta runt 150-200 kronor. Du kan betala på plats med kort. Om du är under 16 år behöver du medföljande vårdnadshavare, alternativt ha med dig en fullmakt ifylld. Detta går snabbt och när det är klart kan du börja övningsköra!

Körkortstillstånd

Körkortstillståndet är början för allas körkortsresa och är någonting som alla måste ha innan de börjar ta körkort eller övningskör, körkortstillståndet gäller för alla olika typer av körkort men beroende på vilken körkortstyp du ska ta behöver du ansöka om olika typer av körkortstillstånd. Körkortstillståndet för grupp 1 är det som omfattar AM, B, BE, A1, A2 och A körkort. 

Körkortstillstånd – Allt du behöver veta!

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring körkortstillstånd och information kring vad du bör tänka på för att få körkort. Du finner även nödvändiga länkar till det du söker efter vad gäller körkortstillstånd. 

Hur ansöker man om körkortstillstånd?

Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen enkelt via deras E Tjänst eller genom att beställa hem en blankett. När du ansöker om körkortstillstånd behöver du bifoga syn & hälsointyg så att Transportstyrelsen ser att du uppfyller kraven för att få körkortstillstånd.

Hur lång tid tar det att få körkortstillståndet?

Om du uppfyller alla kraven för körkortstillstånd så kan det ta mellan 2-4 veckor innan du får tillbaka det. Om du har en brevlåda så skickas ditt körkortstillstånd dit men du kan även se ditt körkortstillstånd online på transportstyrelsens webbplats. 

Det kan ta något längre än 2-4 veckor beroende på om ditt körkortstillstånd kräver utredning eller inte, det kan även vara så att Transportstyrelsen har mer eller mindre tid till att bearbeta körkortstillstånd så tiden för handläggning kan variera något. Ibland går det väldigt snabbt och ibland kan det ta någon extra vecka. 

Hur länge räcker ett körkortstillstånd?

Ett körkortstillstånd räcker i 5 år, du kan inte förlänga ditt körkortstillstånd utan behöver istället ansöka om ett nytt körkortstillstånd när giltighetstiden har tagit slut. Du behöver då göra om syntest och skicka in en ny hälsodeklaration till Transportstyrelsen. 

När kan man ansöka om körkortstillstånd?

Du kan som tidigast bli beviljad körkortstillstånd för grupp 1 när du är 14 år gammal, detta för att moped AM ingår i grupp 1 av körkortstillstånd. I regel säger man att ett år innan du kan ta förarprov för det körkort du ansöker om körkortstillstånd får man ansöka om det. Detta gäller dock inte bilkörkort utan det går bra att övningsköra redan när du är 16 år gammal för personbil B och då behöver du körkortstillstånd för grupp 1. 

Vad kostar körkortstillstånd?

Kostnaden för körkortstillstånd har tagits bort och nu är det kostnadsfritt att få körkortstillstånd från Transportstyrelsen. Däremot behöver du betala för syntest hos en optiker och detta kostar mellan 250-450 kronor beroende på vart du genomför det. 

Vad är kraven för att få körkortstillstånd? 

Kraven för att få godkänt körkortstillstånd är att du är frisk och har god syn eller god nog syn med glasögon/linser för att bedömas kunna köra i trafiken säkert. Har du synproblem eller speciella hälsotillstånd så kan det behövas göras en utredning om ifall du kan få körkortstillstånd eller inte, vid dessa fall behöver du skicka in intyg från läkare och din handläggningstid kan även bli något längre än vanligt.

Körkortstillstånd för körkort i Stockholm

Har du ansökt om körkortstillstånd och ska ta körkort i stockholm? Vi på JP’s trafikskola stockholm erbjuder dig kurserna för att ta körkortet snabbt och enkelt. Du kan se våra körlektioner här och även boka kurspaket för körkort eller intensivkurs för körkort i stockholm hos oss. Välkommen in! 

Boka risk 1 & risk 2 i Stockholm hos JP’s Trafikskola

Funderar du på att ta körkort? Att ha möjligheten till att köra bil innebär en otrolig frihet och flexibilitet, men en sådan frihet kräver givetvis ett stort ansvar. Som bilförare är du ansvarig för din och andras säkerhet, både för andra förare på vägen men även gångtrafikanter och cyklister, samt övriga. Utöver denna bit finns det väldigt många regler att ta hänsyn till och lära sig. Att köra bil är också en “mekanisk förmåga” som människan lär sig, och kräver därför både teoretisk såväl som praktisk övning. Bland annat i den praktiska delen kommer du att ta förberedande lektioner inför uppkörningen och i denna del ingår den så kallade riskutbildningarna, där du går på “riskettan” samt “risktvåan”. Hos oss på JP’s Trafikskola förser vi dig med all information som du kan tänkas behöva inför att ta körkort. Hos oss kan du även boka risk 1 och risk 2.

Riskutbildning 1 & 2

Om du vill ta körkort så behöver du genomgå en teoretisk såväl som praktisk utbildning, varav riskutbildningen ingår i den praktiska delen och behöver göras inför kunskaps- och körprovet för behörighet B. Denna utbildning består av två delar:

 • I den första delen testas kunskap och informerar om alkohol, droger, trötthet i trafiken samt andra riskfyllda beteenden i trafiken, samt vilka konsekvenser detta kan få. 
 • Den andra delen informerar om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i just denna del.

Fördelen med denna utbildning är att den gäller ända till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Det är även bra att ha i åtanke att utbildningen för motorcykel inte gäller som för personbil. 

Målet med riskutbildningen är att uppmärksamma den blivande bilföraren om de risker som finns i trafiken och vilket ansvar som utkrävs av förare och andra trafikanter. Syftet är således att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Du kan boka risk 1 och risk 2 här hos oss på JP’s Trafikskola i Stockholm, för dig eller någon annan som önskar ta sitt körkort. 

Boka Riskettan

Riskettan för behörighet B del 1 syftar till att förse eleven med kunskap och insikt om hur olika beteenden i trafiken kan påverka körförmågan och i synnerhet ha negativa effekter på körförmågan. Riskettan är på så sätt viktig eftersom den förebygger att olyckor inträffar i trafiken. Eleven ska därför ha insikt om vad konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de ska kunna undvikas. 

Eleven ska fortsättningsvis efter genomgången utbildning inse vikten av att välja bort till exempel alkohol eller droger i samband med kröning. Därtill inse vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Målet är att eleven ska få stort utrymme för reflektion och diskussion. 

På vår webbplats här på JP’s Trafikskola i Stockholm kan du boka riskettan

Boka Risktvåan

Riskutbildning för behörighet B del 2 ska belysa svårigheterna med varierande körunderlag. Hur är det att köra på halt underlag eller andra förhållanden, därtill diskuteras möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. 

I utbildningen under risktvåan ska eleven ges förståelse kring hur väglag och hastighet korrelerar med olycksrisker i trafiken, samt hur då skyddsutrustning kan ha en stor betydelse vid trafikolyckor. Därefter förväntas eleven få en djupare förståelse om att anpassa bilens hastighet efter väglag, använda säkerhetsmarginaler vid körning samt undvika risker i trafiken och inte vara defensiv. 

Ibland kan du som förare följa trafikens regler även om inte andra medtrafikanter alltid gör det, det viktiga att komma ihåg är att det inte är en tävling om vem som gör mest rätt eller sätta dit någon annan, genom att vara defensiv. Snarare ska du som förare föregå med gott exempel och undvika att olyckor uppstår i trafiken, och det kan ibland innebära att låta andra göra fel, även om du gör rätt.

 I slutet av utbildningen ska eleven som genomför riskutbildning två, ha möjlighet att göra en realistisk värdering av sin egen körförmåga. Här är det bra för den som genomför utbildningen att reflektera samt diskutera det du har lärt dig med andra i din omgivning. 

På vår hemsida här på JP’s Trafikskola i Stockholm, kan du boka risktvåan. På samtliga trafikskolors hemsidor kan du välja skola att anmäla dig till riskutbildningen. Om du inte vill gå via en skola kan du själv kontakta utbildaren där du önskar genomföra din riskutbildning. 

JP’s Trafikskola Stockholm

Hos oss kan du som sagt Boka risk 1 och risk 2, men utöver dessa utbildningar har vi även flera andra utbildningar du kan gå hos oss. Just nu kan du även ta utbildning eller kurs i handledare, om du som är över 24 år önskar handleda den som ska ta körkort. 

Hos oss på JP’s Trafikskola i Stockholm, finner du som elev samt handledare en bemötande atmosfär med vänliga lärare. Vi är måna om och värderar en sådan atmosfär högt eftersom vi vet att det är ett stort kapitel att ta sitt körkort. Här anser vi att varje individ är unik, delvis i bemötandet men också hur de ska utbildas eftersom alla har olika förutsättningar och erfarenheter. Vi skräddarsyr alltså våra utbildningar efter alla elever, för att alla elever ska kunna ta sitt körkort så effektivt och snabbt som möjligt. 

Som JP’s Trafikskola har vi en ambition som är i samklang med elevernas mål och ambitioner, vi vill att alla elever som påbörjar en utbildning hos oss ska kunna ta sitt körkort så snabbt som möjligt. Det innebär att ju färre lektioner som krävs för att ta sitt körkort, är en vinst för bägge parter och som trafikskola är det vår högsta prioritet att uppfylla våra kunders önskemål! Oavsett om du önskar påbörja en utbildning hos oss eller bara vill få information om processen än så länge, så är du mer än välkommen att kontakta oss eller besöka oss för att veta mer. Välkommen in till den bästa trafikskolan i Stockholm

Inre och Yttre säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll av Bil

Innan uppkörningen så  kommer du bli ombedd att göra en inre och yttre säkerhetskontroll, detta kan ske genom en fullständig säkerhetskontroll eller en del-kontroll av enstaka moment. Under kontrollen så säkerhetsställer du att bilens utrustning såsom, vindrutetorkare, bromsljus, blinkers, däck ,etc, fungerar som det ska och uppfyller de krav som ställs på utrustningen för att din bil ska anses som säker att köras i trafik. 

En inre säkerhetskontroll innebär att du kontrollerar invändiga instrument medan en yttre säkerhetskontroll är ämnad att kontrollera den utvändiga utrustningen på bilen.  

Inre säkerhetskontroll checklista

 • Sätt på bilens tändning och kontrollera att alla strålkastare, blinkers och varningslampor fungerar som de ska.
 • Kontrollera att bilens bromsar fungerar ordentligt, genom att trycka på pedalen och känna efter att den reagerar som den ska.
 • Se till att bilens säkerhetsbälten är fastspända och fungerar som de ska.
 • Kontrollera att alla rutor är rena och fri från skador som kan hindra din sikt.
 • Kontrollera att vindrutetorkarna fungerar som de ska, särskilt om det är regnigt.
 • Starta bilen och sväng med ratten och se till att styrservot är fungerande.

Så gör du inre säkerhetskontroll steg för steg: 

 1. Sätt dig i bilen och tryck ned bromsen med en pumpande rörelse, du vill att bromsen ska kännas stum. Om bromsen sjunker kan det finnas en läcka i bromssystemet, känns den däremot fjädrande så kan det finnas luft i systemet istället.
 2. Sätt på Vindrutetorkare och testa spola rutorna med spolarvätska.
 3. Kontrollera varningslampor och blinkers i bästa mån inifrån bilen.
 4. Slå på helljuset och halvljuset och kontrollera att det är fungerande.
 5. Se till att alla speglar är rätt inställda.
 6. Ryck lätt i bilbältet och se till att det “hugger” tag och inte släpper lös bältet. 
 7. Starta sedan bilen medan du fortfarande håller bromsen nere och lägger lätt kraft för att vrida ratten, sjunket bromspedalen ned och ratten känns enkel att röra så vet du att broms och styrservo fungerar. 
 8. Du kan även kontrollera handbromsen genom att lägga i den och sedan lätt hitta dragläge för att se om bromsen stoppar dig. 

Yttre säkerhetskontroll checklista

 • Kontrollera att bilens däck har rätt lufttryck och att det inte finns några skador på däcken samt att mönsterdjupet är godkänt. 
 • Se till att bilens lyktor är rena och fri från skador samt fungerande.
 • Kontrollera alla blinkers och bromsljus, be din handledare eller provtestare bromsa och blinka åt båda hållen medan du tar ett varv runt bilen.
 • Öppna motorhuven och kontrollera alla vätskenivåer.

Yttre säkerhetskontroll steg för steg:

 1. Sätt på blinkers och helljus, ta sedan ett varv runt bilen där du ser att blinkers fungerar som det ska och att helljuset lyser. 
 2. Stäng av helljus och sätt på andra blinkern, kontrollera dessa under ditt andra varv av bilen. 
 3. Under det sista varvet bör du sätta på varningsblinkers, samt be din handledare bromsa med bilen så att du kan kontrollera att bromsljuset bakom bilen är fungerande och att varningslamporna även dem fungerar som de ska. 
 4. Kontrollera bilens däck, antingen kan du göra det under tiden du går runt bilen men det går bra att göra detta i slutet och se till att alla däck är av rätt typ och rätt mönsterdjup.
 5. Öppna sist men inte minst motorhuven och se över att vätskor, oljor och batteriet är i bra skick. Du ska under denna delen kontrollera Kylarvätska, Olja, Spolarvätska, Bromsvätska och Batteriet. Dessa har tydliga symboler, nedan har du en bild på hur det kan se ut.

Vätskor-säkerhetskontroll

Genom att göra dessa enkla säkerhetskontroller före varje körning kan du säkerställa att du och andra runt omkring dig är säkra på vägen. Om någonting av denna utrustningen strular bör du snarast åtgärda detta. 

Vill du ha hjälp med körkortet? Kontakta oss på Jp’s Trafikskola Stockholm & Sundbyberg, vi hjälper dig från start till slut med körkortet!

Hur lång tid tar det att ta körkort?

Att ta körkort tar olika lång tid för alla, för vissa tar det lång tid medan andra tar sitt körkort relativt snabbt. Hur snabbt du tar körkort beror helt på hur mycket du övar och hur intensivt du förbereder dig inför att ta ditt körkort. Vi har elever som tar körkort på bara några veckor och även elever som tar sitt körkort under en mycket längre period på nästan ett år. Allt beror på hur snabbt du vill ta det och hur mycket övning du gör tid för under dina veckor.

Snabbaste vägen att ta körkort – Intensivkurs

Den snabbaste vägen till körkort är att ta en intensivkurs. En intensivkurs gör det möjligt för dig att spendera mycket tid på att förbereda dig för att ta körkort och få med dig all kunskap och risk utbildningar du behöver för att ta körkort snabbt och effektivt. När du går en intensivkurs får du förutom körlektioner i ett intensivt förlopp även tillgång till teori och onlineprov så att du kan förbereda dig för teorin samtidigt som du övar på de praktiska delarna. Vissa elever klarar av uppkörningen direkt efter sin intensivkurs medan andra kanske behöver mer tid att öva på antingen det praktiska eller teorin, allt beror på dig som elev hur motiverad du är och om du tar dig tiden att öva så mycket som du behöver. Läs mer om vår intensivkurs i Stockholm för B körkort.

Vad är det som tar tid när man ska ta körkort?

Det som oftast drar ut på tiden för att få körkort är att man inte börjar i god tid. Ibland ringer folk till oss och vill ta en intensivkurs redan samma vecka som de ringer och det är väldigt sällan det går att boka in på så kort varsel, det som oftast tar tid för körkortstagare är därför väntan på att komma igång. Ett tips vi kan ge till dig som vill ta ditt körkort så snabbt som möjligt är att börja redan nu med att boka in dina lektioner, kurser eller riskutbildningar.

Ta körkort snabbt utan intensivkurs

Vill du ta körkort snabbt genom vanliga körlektioner och privat övningskörning och inte med en intensivkurs så rekommenderar vi dig att boka in dina riskutbildningar så tidigt som möjligt och göra syntest för körkortstillståndet så fort du kan. Därefter boka in dina provtillfällen inom en rimlig tidsram för att du ska hinna förbereda dig ordentligt.Tänk på att ge dig själv tid för att öva med mycket bilkörning och inte boka in ditt provtillfälle inom en icke rimlig tidsram även om du vill ta körkort snabbt.

När det kommer till själva träningen och förberedelsen för att ta körkort så råder vi dig att ta en körlektion ellet två så att du får en känsla för grunderna innan du övningskör hemma själv, på så vis får du med dig tips och råd om vad du behöver öva på inför uppkörningen och kan göra detta under din privata körning, när du sedan känner dig mer bekväm bör du ta en lektion till för att stämma av att allt fungerar som det ska och ta med dig feedbacken hem till den privata övningskörningen. Känner du dig redo så gör du provet som du tidigare bokat in och om inte så kan du avboka det och boka ett nytt provtillfälle senare.

Var inte för snabb med att ta körkort

Kom ihåg att ta din tid där det kan behövas, oftast är teorin enkel om du ger dig själv tiden att öva och läsa samt förstå alla delarna av körkortsteorin och ingenting du bör skumma igenom eller försöka lära dig på en natt. Redan vid starten av din körkorts resa bör du plugga teori och övningsköra privat för att få alla kunskaper som du behöver för att ta körkortet på ett effektivt sätt. Det kommer endast ta längre tid om du slarvar och gör om uppkörningen och provet istället för att du har en realistisk tidsram och tar provet på en gång. Finner du teorin svår? Här kan du läsa vår guide för att få godkänt på teoriprovet!

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS


Övningsköra

Övningsköra, övningsköra med personbil, är obligatoriskt för dig som önskar att ta körkort. Det säger sig själv att man måste öva på att köra bil för att kunna köra bil. Precis som med det mesta, behöver man öva och öva tills man blir såpass säker på sin bilkörning att mycket sker per automatik så att du som förare kan vara uppmärksam på din omgivning när du väl är ute och kör. Du behöver övningsköra både privat och med en körlärare från en trafikskola för att du ska kunna köra upp senare. Det är bra att göra den kombinationen i syfte att du får öva så mycket som möjligt på egen hand precis som att du får professionell och erfarenhet vägledning från din trafikskola. På så sätt har du de bästa möjligheterna för att din övningskörning blir så framgångsrik som möjligt! Vi på JP’s Trafikskola erbjuder just körlektioner för dig som behöver övningsköra. Du kan därför enkelt kontakta oss redan idag för att boka en körlektion!

Är det dags att börja övningsköra?

Är tiden inne för dig att börja övningsköra? Genom att övningsköra får du praktisk övning av att köra bil ute i trafiken och att göra det på ett korrekt och trafiksäkert sätt. Du får dessutom uppleva olika trafiksituationer och ger dig en grundutbildning som du kommer att behöva för att ta körkort. Du börjar smått med att lära dig manövrera bilen, det vill säga, växla, köra rakt fram och backa. Sedan går du inte på de svårare moment som mörkerkörning och att köra i trafik. Ju mer du övningskör, desto fler situationer blir du utsatt för som kommer hjälpa dig att bli en säker och trygg förare, som i sin gör att du klarar uppkörningen så småningom. Det är därför högst fördelaktigt att övningsköra så mycket som möjligt!

Krav för övningskörning

Det är dock inte bara att sätta sig i bilen och börja köra. Du behöver uppfylla en del krav för att ens få övningsköra. Du behöver ha ett giltigt körkortstillstånd. Du behöver också ha gått en introduktionsutbildning, utbildningskurs, och det gäller även för din handledare om ni övningskör privat. Din handledare behöver även ett handledarbevis. Sedan finns det även en åldersgräns för olika fordon, vilket varierar beroende på vilken behörighet man ska ta körkort för. Beträffande personbil utan släp är den 16-årsgräns som gäller. Du behöver även ha en tydlig skylt på din bil som är märkt med “ÖVNINGSKÖR”. Det är för att signalera till andra trafikanter att du är nybörjare. Vid privat övningskörning ska skylten vara grön, trafikskolor använder röda skyltar. Det går att köpa sådana på de flesta bensinmackarna. Det är också bra att veta att det är handledaren som räknas som ansvarig förare vid övningskörning, vilket innebär att bilförsäkringen inte påverkas. Du behöver även ha körkort minst fem år.

Övningsköra privat eller hos trafikskola?

Det är högst fördelaktigt att kombinera övningskörning med en trafikskola och att övningsköra privat. Det finns fördelar med både typen av övningskörning. En stor fördel med privat övningskörning är att det blir billigare då du inte behöver betala för varje körlektion. Dessutom kan du köra oftare vilket också är fördelaktigt. Det är även enklare att hitta passande tider. Det är vanligtvis någon nära som man övningskör med privat så då gäller det endast er att hitta en passande tid. Nackdelen med en privat handledare å andra sidan är att de tog sina körkort för många år sedan. Det innebär att mycket kan ändrats under årens gång och dt kan finnas delar av utbildningen som de inte känner till, exempelvis miljövänlig körning. Det kan också vara så att de har glömt bort delar under bilkörningen som de inte längre tänker på eller har glömt bort men som är viktigt för en ny bilförare att tydligt visa. Just därför är det bra att kombinera just privat övningskörning och körlektioner från din trafikskola. Våra körskola-lärare på JP’s trafikskola har full koll på de senaste reglerna och vilka kunskaper exakt som kommer att prövas under uppkörningen. Våra körledare kan även ge eleven goda tips och råd. De hjälper också till att förbättra din körning och korrigera dina fel. Det är därför bra att ta dessa råd och sedan öva på dem på egen hand.

Särskilda krav för privat övningskörning

Det finns särskilda krav för den som övningskör privat. Dessa är att handledaren måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Det blir den först när en introduktionsutbildning har gjorts. Du som elev behöver också gå en sådan, det kan göras enskilt eller tillsammans. Anledningen till att en sådan utbildning behöver göras i syfte att informera om regler som gäller övningskörning. Du får även lära dig hur du bäst planerar en övningskörning, andra aspekter som påverkar trafiksäkerheten, miljövänlig och sparsam körning, krav och bedömning av teoriprovet och uppkörningen. Det diskuteras även hur elev och handledare kan uppfatta situationer på olika sätt. Efter att utbildningen har gjorts får du ett intyg som ska bifogas i samband med ansökan om handledarskap. Det kan ta tid att handlägga ansökan som att bli godkänd handledare, så ansök om detta i god tid innan ni planerar att börja övningsköra.

Övningskörning med mc

Övningskörningen är obligatorisk med alla fordon vars körkort man planerar att ta. Det gäller också körkort för mc. Om du planerar att ta körkort för mc behöver du övningsköra mc och även här, uppfylla en del krav. Det är rekommenderat att boka fler lektionstider vid ett och samma tillfälle om du övningskör mc på trafikskolan. Då blir körlektionerna mer regelbundna och det blir enklare att komma ihåg vad du lär dig på lektionerna. Beträffande privat övningskörning med mc, kan dock vara något svårare. Det är faktiskt svårare många gånger att hitta en handledare för privat övningskörning med mc. En del vänder sig till en nära släkting att övningsköra privat bil med men det är inte lika vanligt med MC-kort. Du kanske har en granne, en kompis eller en kollega som kanske har MC-kort och kan tänka sig övningsköra med dig. Det är högst fördelaktigt om du hittar någon då det underlättar för dig och det blir dessutom billigare om du ska övningsköra privat än att övningsköra motorcykel enbart på trafikskola. Kraven för att övningsköra mc privat skiljer sig något från kraven för övningskörningen med bil. Största skillnaden är att handledaren under körningen måste följa med som passagerare eller själv köra motorcykel.

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS


Så kör du i rondell och cirkulationsplats

Här kan du läsa dig till konsten att köra i en rondell och cirkulationsplats. En cirkulationsplats är en effektiv konstruktion för att underlätta trafik och samspela med andra förare ute i trafiken. Det är viktigt att känna till hur en cirkulationsplats ser ut och hur det fungerar att köra i den för dig som ska ta körkort. Det kan även vara bra att känna till regler och viktiga saker att i åtanke när du kör i en cirkulationsplats. Läs mer om detta på den här sidan.

Trafikregler rondell

Inledningsvis kan det vara bra att särskilja på begreppen “rondell” och “cirkulationsplats”. De har alltså inte exakt samma betydelse. En cirkulationsplats är den plats som har märkts ut med vägmärket för cirkulationsplats, medan rondell i stället är själva ytan i mitten av cirkulationsplatsen, alltså den del som du kör runt. En cirkulationsplats har som syfte att underlätta trafikens flyt och innebär därför flertalet fördelar. De är säkra, eftersom bilarnas fart i allmänhet är låg runt en rondell och då sker inga allvarliga trafikolyckor i rondellerna. Det händer även sällan att förare missar att lämna företräde åt de som redan har börjat köra i cirkulationsplatsen.

Fortsättningsvis blir flödet av bilar jämnare, då det sällan uppstår köer som är vanligt vid korsningar med rödljus exempelvis. Det finns dock även nackdelar med en cirkulationsplats. Exempelvis, finns det en viss risk att antalet lindriga krockar ökar i jämförelse med andra vanliga korsningar. Det kan bero på att man tar en risk, eller att man inte uppskattar sin hastighet eller avståndet rätt och väljer att köra in i rondellen, framför en bil som redan är i rondellen och krockar sedan. Det är även dyrt att bygga cirkulationsplatser där det redan finns vanliga korsningar. En rondell behöver också en viss yta, så det är inte alltid säkert att man får plats med en rondell. Det är därför viktigt att ha i åtanke att du har väjningsplikt mot alla de som kommer från vänstersida och kör i motsols riktning. Ha tålamod och ta inga onödiga risker. Det kommer att bli din tur så småningom!

Att köra in i en rondell

Det går att förklara hur man kör i en rondell steg för steg. När du närmar dig en cirkulationsplats behöver du börja med att sänka farten. Du kan kolla i ett tidigt skede efter bilar som eventuellt ska köra in i rondellen, och anpassa din hastighet därefter. Om det inte finns särskilt mycket bilar eller någon som blinkar höger, att de ska ut innan din infart behöver du inte stanna fordonet. När det inte kommer några bilar från vänster, kan du börja köra- motsols- runt rondellen. Nu har de andra väjningsplikt mot dig, men det kan ändå vara bra att vara uppmärksam på resterande trafik. Det är rekommenderat att du blinkar redan på väg in i rondellen för att signalera till de andra medtrafikanterna vart du ska.

Detta kan underlätta flytet för hela cirkulationsplatsen, då om du exempelvis ska direkt svänga av åt höger, alltså första utfarten, och visar det med blinkers, då kan bilisterna vid andra utfarten se detta och börja köra in i rondellen redan, i och med att du svänger av innan det blir deras tur. Oavsett vart i rondellen du ska köra, bör du välja det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar ska du följa anvisningarna. Du kan se ett exempel på detta nedan, hur du kan välja körfält. Detta är endast exempel, du kan alltså välja annorlunda om situationen kräver. Nedan ser du ett exempel på hur du kan välja körfält, du får dock självklart välja annorlunda om situationen så kräver.

Köra inne i rondellen

När du väl kör inne i rondellen kan det vara bra att ha i åtanke att långa fordon kan behöva mer än ett körfält i cirkulationsplatsen, och om du ser en långtradare på väg in i cirkulationsplatsen behöver du ha detta i beaktningen och visa hänsyn. Vid byte av körfält, eller flytt av ditt fordon i sidled behöver du ge tecken, som på en vanlig väg. Det behöver du göra även om det inte finns andra bilar i närheten. På så sätt undviker du eventuella olyckor. Det kan dock vara bra att känna till att du endast får byta körfält om det kan ske på ett trafiksäkert sätt utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Du behöver också ha uppsikt över trafiken så att körfältsbyte kan göras säkert. Precis som på andra vägar behöver du också anpassa hastigheten för att underlätta för andra förare som ska byta körfält för att komma till rött förtält. Du kan se ett exempel på detta nedan.

Att köra ut ur rondellen

Slutligen, när det är dags att köra ut ur rondellen ska du ge tecken åt höger. Du bör börja blinka ungefär när du är vid mitten av avfarten innan den som du ska svänga av i. Alltså, i tillräckligt god tid för att andra trafikanter ska kunna se och anpassa sig, men inte så pass tidigt att du förvirrar medtrafikanterna. Du bör även köra ut ur cirkulationsplatsen från höger körfält. Du kan anpassa körningen och förflytta dig till det högra körfältet när du är i mitten av avfarten innan den du ska svänga av i. Under den här tiden bör du ha på höger-blinkers. Om du inte kör ut från höger körfält, utan vänster körfält i stället, behöver du ha uppmärksamhet på fordonen som kör på höger körfält, eftersom de kanske ska fortsätta köra runt rondellen. Om du följer dessa regler kommer du att kunna utnyttja cirkulationsplatser på bästa sätt, så som de var tänkta att bli använda. Du gör detta även säkert och med respekt mot dina medtrafikanter! Nedan finner du en bild som symboliserar att köra ut ur rondellen.

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS


Teoriprov körkort

För att ta körkort behöver du gå igenom ett par olika moment och vara godkänd på dessa, momenten för att få körkort är följande: Risk 1, Risk 2, Förarprov & Teoriprov. Många är just nervösa för teoriprovet då de känner sig osäkra på sin förmåga att uppnå ett godkänt resultat på den teoretiska delen av körkortet.

Vanliga frågor om teoriprovet

Detta är frågorna som våra elever oftast ställer till oss innan de ska ta teoriprovet, vi har samlat alla svaren för frågor kring teoriprov på denna sidan så att du som körkortstagare får en tydlig bild över teoriprovet.

Hur många rätt måste man ha för att klara teoriprovet?

För att klara teoriprovet måste du ha rätt på 52 frågor av de frågorna som gills på provet. För att se till att du klarar spärren för godkänt teoriprov så bör du se till att börja plugga i tid så att du hinner se över alla moment i inlärningen för teoriprovet.

Hur många frågor är det?

Teoriprovet består av 70 frågor varav 5 är testfrågor, dessa frågor gäller inte i slutresultatet och i din totala poäng för teoriprovet.

Hur lång tid får man på sig under teoriprovet?

Provtiden för teoriprovet är 50 minuter. Ett bra sätt för att se till att hinna med provet under prövotiden är att först bara svara på alla frågor och markera de frågor som du är lite osäker över. Därefter kan du gå tillbaka och se över de frågorna igen när du vet hur lång tid du har på dig att fundera innan prövotiden är slut.

På detta sättet slipper du hamna i en situation där du har funderat länge på många frågor och inser att du kanske bara har 5 minuter kvar att svara på 20 frågor till.

Hur mycket kostar teoriprovet?

Det kostar 325 kronor att ta teoriprovet hos Trafikverket. Tillhörande kostnader är foto 80 kr, tillverkning av körkortet 280 kr.

För en tydlig överblick kan du läsa: Vad kostar körkort?

Hur länge håller teoriprovet?

Teoriprovet är giltigt i 4 månader efter att du har fått godkänt på ditt teoriprov. Under denna tiden kan du köra upp flera gånger utan att behöva ta om teoriprovet.

Hur klarar man teoriprovet?

Det bästa sättet att klara teoriprovet är att plugga så mycket som man behöver, oftast har man en bra uppfattning om vad som krävs för att man själv ska känna sig säker på sin förmåga att klara teoriprovet. Vissa har det svårare och vissa har det enklare för just denna typ av prov och även för själva körkortsteorin.

Du bör därför anpassa din inlärning efter dig själv, känner du att det är enkelt kanske det räcker med att du pluggar lite själv varje dag i en vecka eller två innan teoriprovet. Är det däremot inte så självklart för dig så bör du ta extra teorilektioner på trafikskolan och även börja plugga hemma i god tid.

Läs även våra Tips för att klara teoriprovet.

Vart hittar jag ett gratis teoriprov?

Vill du testa dina kunskaper så hittar du ett gratis teoriprov hos oss på JP’s Trafikskola så att du kan få en känsla för dina styrkor och svagheter gällande körkortsteorin. 

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS


Tips för att klara teoriprovet!

Många tycker att teoriprovet för körkort är svårt, framförallt våra elever som ska ta B-körkort och pluggar inför teorin. Men teoriprovet behöver inte vara så läskigt som det kan kännas, oftast brukar teoriprovet gå bra så länge man har försökt lära sig och spenderat tiden att plugga. Här får ni våra tips för att klara teoriprovet!

Kortfakta av tips för att klara teoriprovet!

För dig som vill få svaren snabbt har du vår kortfakta om detta inlägg här. 

 1. Börja plugga i god tid: att plugga en kortare stund varje dag men att börja plugga i god tid gör det enklare att ta till sig informationen.
 2. Övningsproven är din bästa vän: Övningsproven hjälper dig att både öva på teorin och även på provformatet, du kan även följa utbildningsplanen på Elevcentralen för en komplett och strukturerad utbildning.
 3. Lär dig alla delar: Plugga på dina svagheter även om du får godkänt på testproven, om du ej gör detta finns det en risk att du får många sådana frågor på ditt teoriprov och blir underkänd. Läs alltid mer om det du fått fel på under övningsproven. 
 4. Ta teorilektioner på körskolan: Teorilektioner på körskolan är bra då du enkelt kan få svar och pedagogiska förklaringar kring det du tycker känns jobbigt med Teorin. Att ha en trafiklärare till hands gör att du slipper läsa dig till alla svaren själv, detta kan vara speciellt nyttigt för dig med dyslexi eller koncentrationssvårigheter. 
 5. Kom ihåg det nödvändiga vid provtillfället: Kom ihåg att vara förberedd på alla fronter, kom utvilad och med ID handling. Förutom detta kom även ihåg att du kan få extra hjälp med teoriprovet vid speciella förhållanden, se till att dra nytta av detta om du har möjlighet. 

1. Börja tidigt med att plugga på teoriprovet

Det viktigaste är att du inte struntar i att plugga utan faktiskt försöker uppnå det som krävs för att klara teoriprovet. Alla har olika lätt eller svårt med körkortsteorin men det tips som hjälper mest för alla är att börja plugga tidigt, minst 2 veckor innan ditt prov bör du försöka sätta dig ned och plugga inför det lite varje dag. Detta gör att du lär dig bättre än om du sätter dig 5 timmar och pluggar varje dag men börjar först 2-3 dagar innan provet.

2. Gör många övningsprov

Det bästa sättet att lära sig teorin är att göra övningsproven genom Elevcentralen, dessa prov hjälper dig på fler än ett sätt då du förutom att öva på teorin även övar på prov formatet genom att göra dessa övningsprov. När du först börjar med övningsproven så rekommenderar vi att du tar dig genom utbildningen som Elevcentralen erbjuder i ordning innan du börjar göra testprover som liknar teoriprovet.

– när är jag redo för teoriprovet?  

Vi brukar rekommendera att du har klarat minst 10 stycken test prov innan du tar teoriprovet hos Trafikverket. 

Testa dina kunskaper med ett gratis teoriprov hos oss!

3. Fokusera på helheten av körkortsteorin

En viktig sak som många glömmer bort är att de inte försöker komplettera sin kunskap på områden de vanligtvis missar frågor på. Om du har gjort många övningsprov och klarat allihop men du brukar ha fel på alla frågor om datumparkering så bör du inte strunta i detta utan försöka komplettera detta område så att din kunskap är god inom alla områden av teorin. Det är inte omöjligt att du får otur och har fler frågor om datumparkering på provdagen än vad du har haft på dina övningsprov, så nöj dig inte med att du får godkänt på övningsproven utan se även vid godkänt prov över dina missar och lär dig om de ämnen du har haft fel på. 

4. Ta teorilektioner på körskolan

Det kan vara bra att ta några teorilektioner på körskolan då det ger dig möjligheten till att ställa frågor och bilda en förståelse kring de trafik-ämnen som du har svårt för istället för att du ska hitta alla lösningar på egen hand. Med en trafiklärares kompetens blir det mesta väldigt mycket enklare, så se till att nyttja denna möjligheten!

5. Kom ihåg till teoriprovet på Trafikverket

När du ska till Trafikverket för ditt teoriprov är det först och främst viktigt att du kommer ihåg att ta med dig din legitimation så att du faktiskt kan ta provet, har du inte med dig din ID handling så kan du inte utföra ditt teoriprov. 

Kom även ihåg att du kan få hjälp utefter dina förutsättningar om du exempelvis har dyslexi eller andra speciella förhållanden. 

Sist men inte minst kom ihåg att komma förberedd och utvilad!

Lycka till med provet!

KONTAKTA OSS


Automat körkort

Vill du ta körkort för automatväxlad bil? På JP’s Trafikskola kan du ta körkort billigt och snabbt för både manuell och automatväxlad bil. Att ta automatkörkort kan ibland kännas som en bättre lösning då man slipper momentet att växla och kan istället fokusera på själva trafiken runt om bilen och själva körningen och inte den mer komplicerade manövreringen som man behöver lära sig med en manuell växellåda. Vidare kanske din handledare endast har tillgång till en automatisk bil för övningskörning och det då blir enklare för dig att ta ett automat körkort då du inte har möjligheten att övningsköra privat med en manuell växellåda.

Är det billigare med automat körkort?

Körlektionerna för att köra med en automatväxlad bil kostar lika mycket som de gör för att köra med en manuellt växlad bil hos oss på JP’s Trafikskola, detta är i regel samma oavsett vilken körskola du väljer. Vi upplever dock att de som vill ta körkort för automatväxlad bil oftast inte kräver lika många lektioner som de som tar manuellt körkort. Detta kan dock variera beroende på dig som elev och din körförmåga men i genomsnitt är automat körkortet några tusenlappar billigare än det manuella körkortet.

Fördelar och nackdelar med att ta automatkörkort

Fördelarna med att ta automatkörkort

 • Kan vara enklare – Detta beror som sagt på eleven men många uppfattar att körningen blir enklare med automat jämfört med om man tar manuellt körkort.
 • Allt fler automatväxlade bilar – Nuförtiden är det väldigt vanligt med en automatisk växellåda på bilar, det gör att det inte längre är dyrare att äga en automatväxlad bil jämfört med en manuell då till exempel gamla Saab bilar finns med automatisk växellåda för dig som vill köpa en billig första bil.
 • Billigare – I genomsnitt är det billigare att ta automatkörkort då du slipper lära dig en del moment som är specifika för en manuellt växlad bil när du ska ta körkort.

Nackdelarna med att ta automatkörkort

 • Du får endast köra automatväxlade bilar – Detta är den enda nackdelen med att ta ett automatkörkort och det kan göra det svårare för dig när det kommer till att köra någon annans bil eller om du söker ett jobb som kräver att du har körkort för manuell bil.

Hur tar jag automatkörkort?

Du tar ditt automatkörkort precis som om du skulle ta körkort för en manuell bil. Du behöver genomföra risk 1 och risk 2 samt klara teoriprov och uppkörning som genomförs med automatväxlade bilar för att få ditt automatkörkort. Vi kan hjälpa dig med allt detta på JP’s trafikskola, här kan du läsa mer om våra kurser och utbildningar för automatiskt körkort.

Vill du boka körkortspaket för automatkörkort?

Här kan du boka vårt paket för automatkörkort!

Detta ingår i paketet:

 • 16 körlektioner 16*80 min
 • Riskutbildning 1 & 2
 • Teoriutbildning

Hur går det till efter köpet?

Efter du köpt paketet så kan du antingen logga in på elevcentralen för att välja tider eller kontakta vår reception för att lägga in lektionerna.

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS