fbpx

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka

När det pratas om ”reaktionssträcka” så är det sträckan som bilen färdas från att du som förare upptäcker faran tills att du börjar styra undan bilen eller trycker på bromspedalen. Ofta använder vi denna metod i samband med uträkning av stoppsträcka, reaktionssträcka bromssträcka tillsammans bildar stoppsträckan.

Många som pluggar teori inför att ta körkort är medvetna om detta och hur det påverkar bromssträcka och stoppsträcka, men många blandar också ihop dessa sträckor och räknar därför reaktionssträckan och bromssträckan som samma sak som stoppsträckan. I själva verket är reaktionssträckan innan du ens har börjar bromsa. Alltså den sträcka bilen hinner åka i meter innan du börjat bromsa.

Läs mer om de olika sträckorna och hur de påverkar dig som ska ta körkort eller redan är aktiv förare nedan, där vi blandar information med lätta och effektiva metoder för att räkna ut reaktionssträckan här nedan, vi hoppas denna information kan hjälpa dig ta körkort eller lära dig mer om ämnet.

Skillnad på reaktionssträckan, bromssträckan och stoppsträckan

Det är skillnad på reaktionssträckan, bromssträcka och stoppsträcka. Att förare blandar ihop dem och underskattar sin totala stoppsträcka påverkas av att också reaktionssträckan ofta underskattas, vilket kombinerat med fartblindhet och övermod i trafiken kan orsaka olyckor. 

Reaktionssträckan är viktig att ha i åtanke när du åker i kurvor och partier med skymd sikt, om du kör för snabbt finns risken annars att du frontalkrockar utan att du ens hinner få en chans att reagera. 

Vad påverkar reaktionssträckan?

Främst hastigheten som bilen åker i gör den längre, i kombination med din reaktionstid.

Din reaktionstid har ingen formel, utan är olika beroende på ålder och din erfarenhet av att köra bil. Normalt varierar reaktionstid mellan 0,5-2 sekunder. Förare i medelåldern har generellt sett kortast reaktionstid, då de fortfarande är snabbtänkta, har mycket erfarenhet och ofta kör bil längre sträckor och oftare. Unga nya förare och äldre har ungefär samma reaktionstid.

Vad påverkar reaktionstiden?

Hur lång denna tid är påverkas av mänskliga faktorer, och kan variera mellan tillfällen. 

  • Reaktionstid bli kortare av att man är beredd och har kunskap om reaktionssträckan.
  • Hur lång reaktionstid du har påverkas av en kombination av hur skarpt sinne du har samt längre erfarenhet i trafiken samt som förare.
  • Blir lång av påverkan från alkohol, droger, mediciner, samt trötthet. 
  • Längre av att du behöver göra val kring hur du ska agera

Hur räknar man ut reaktionssträckan

För att räkna ut reaktionssträckan är formel: ta hastigheten som bilen färdas i (angett i km/h), multiplicera med reaktionstid för att få fram den siffra som du sedan delar med 3,6 för att få fram reaktionssträckan i meter. 

Mer exakt så ser formeln ut så här: (s) = (v * r) / 3,6

S = reaktionssträckan angett i meter

V = hastighet i km/h

R = reaktionstid angett i sekunder

3.6 = det fasta talet för omvandling mellan hastighet i km/h och sträcka i m/s.

Lätt metod för att räkna ut reaktionssträckan

En mindre exakt men ungefärlig metod att räkna ut reaktionssträckan är att ta hastighet som bilen färdas i (angett i km/h), stryk sista siffran i hastigheten, multiplicera med reaktionstiden och multiplicera sedan detta med 3.

Exempel på denna lättare metod att räkna ut reaktionssträcka:

Du färdas i 50 km/h, denna hastighet tar du bort sista siffran i => 5. Din reaktionstid är 2 sekunder.

5 gånger 2 = 10,

10 gånger 3 = 30 meter

Din reaktionssträcka är alltså i detta exempel 30 meter.

Reaktionssträcka och Bromssträcka

Det är svårt att hålla koll på skillnaden på reaktionssträcka bromssträcka, eller att tänka att det är två benämningar av samma sträcka. Det är viktigt att komma ihåg att dessa två är olika sträckor, och att de gemensamt bildar stoppsträckan.

Reaktionssträckan är från att du upptäcker faran tills du reagerar igenom att bromsa eller väja med bilen. Denna har alltså ingenting att göra med väglag eller däck-kvalitet utan enbart hastighet och tid tills du börjar försöka få stopp på bilen.

Bromssträckan är sträcka bilen färdas från att du börjar bromsa tills att bilen står helt stilla. Hur lång tid det tar från att du bromsa tills att du får stopp på bilen påverkas av väglag och hur bra däck du har på din bil.

Sträckan som du färdas från att du upptäcker faran till att bilen står helt stilla = Stoppsträckan.

Reaktionssträcka teori exempel

För att illustrera skillnaden i reaktionssträcka beroende på hastigheten som bilen färdas i så kommer vi gå igenom två olika beräkningar nedan och påverkan som hastighet har på reaktionssträckan.

Hur mycket längre blir din reaktionssträcka när du ökar hastigheten från 50 km/h till 100 km/h?

I detta exempel kommer vi att använda oss av den exakta beräkningsformeln för reaktionssträcka, alltså s = (v*r) / 3,6 samt räkna med en fast reaktionstid på 1 sekund.

När du kör i 50 km/h blir uträkningen följande:

50 * 1 / 3,6 = 13,9 meter

När du kör i 100 km/h blir uträkningen istället:

100 * 1 / 3,6 = 27,8 meter

Om du ökar hastigheten från 50 km/h till 100 km/h blir skillnaden i reaktionssträcka 13,9 meter, alltså en ökning på 100%.

Hur mycket längre blir din reaktionssträcka när du ökar hastigheten från 40 km/h till 80 km/h?

I detta exempel kommer vi använda oss av den lättare och ungefärliga metoden för att räkna ut reaktionssträcka, alltså reaktionssträcka = hastighet (km/h utan sista siffran) reaktionstiden 3.

Vi kommer öka reaktionstiden från 1 sekund till 1,5 sekund, så den fasta reaktionstiden vi räkna med är 1,5.

Om du kör i 40 km/h blir uträkningen följande:

4 1.5 3 = 18 meter

Om du kör i 80 km/h blir uträkningen följande:

8 1.5 3 = 36 meter

Om du ökar hastigheten från 40 km/h till 80 km/h blir skillnaden i reaktionssträcka 18 meter, alltså en ökning på 100%.

Reaktionssträckan ökar proportionerligt beroende på hastighet

Som våra exempel ovan visar så är den enda variabel som vi kan påverka även den viktigaste: hastigheten vi kör i. Att sänka farten kommer att minska din reaktionssträcka proportionerligt med hastighetssänkningen, och då även höja den på samma sätt om du höjer farten.

Oförutsedda faror på vägen kan vara olika, att som förare tycka sig ha koll på läget och därför bli oförsiktig kan skapa olyckor i trafiken. Det är bättre att se till att du har tid att reagera på oväntade faror som att bromsar, genom att sänka farten på fordonet. Inte att hålla extra bra koll när du åker runt hörnet, eller ut ur tunneln.

Att anstränga sig extra mycket och vara redo att reagera är absolut också fördelaktigt, men det är en osäker variabel som inte ger någon exakt minskning i reaktionssträckan/ tills du bromsar, till skillnad från att sänka hastigheten.

Om vi som förare har framförhållning gällande den tid som vi behöver för att reagera på faror och då bromsar tidigare så blir allas vistelse i trafiken tryggare. Detta kan du göra genom att sänka hastigheten där du har begränsad sikt, som i tunnlar eller i skarpa kurvor samt andra vägpartier där sikten är blockerad.

KONTAKTA OSS