fbpx

Bromssträcka

Bromssträcka

Det som definierar en ”bromssträcka” är att föraren trycker på bromspedalen för att få stopp på bilen. Bromssträckan börjar där föraren trycker ner pedalen, och slutar när bilen står helt stilla.

När du kör bil i trafiken är det viktigt att vara medveten om hur bromssträckan påverkas av faktorer utöver huruvida du trycker på bromspedalen eller inte.

Skillnaden på bromssträcka och stoppsträcka

När vi pratar om bromssträcka är det väldigt viktigt att poängtera att denna enhet inte är densamma som ”stoppsträcka”. Många blandar ihop bromssträcka och stoppsträcka och använder dem därför felaktigt. 

Skillnaden är att bromssträckan endast tar till beräkning den sträckan som bilen färdas under tiden som bromsen är aktiverad, medan stoppsträckan räknar in både bromssträckan och reaktionssträckan – vilket är sträckan som bilen färdas från att föraren märkt av faran till att den börjar bromsa. 

Stoppsträckan är på så vis längre än bromssträckan, och inbegriper även mänskliga faktorer i hur långt bilen färdas innan vi som förare kan få stopp på den. Det är viktigt att ha i åtanke både under tiden som du pluggar teori inför att ta körkort och efteråt, då du ska ut och köra i trafiken. 

Hastighet är den största faktorn som påverkar bromssträckan

Den största faktorn som påverkar bromssträckan är hastighet, om din hastighet fördubblas så blir bromssträckan 4 gånger så lång.

Det finns även övriga faktorer som påverkar bromssträckan, faktorer som i situationen är svåra att styra över själv. Beroende på när och var du är tvungen att bromsa så kan din bromssträcka skilja sig väldigt mycket, även om du kör samma bil.

1. Väglag och lutning

Om du kör på halt väglag som till exempel is eller regn så kan bromssträckan bli 10 gånger längre än om du hade kört på torr asfalt. Lutning uppför förkortar bromssträckan, medan nerförslutning förlänger den.

2. Kvalitet på däcken

När du besiktigar din bil så får du ofta en anmärkning på däcken och mönsterdjupet på dem, desto sämre kvalitet på däcken eller grundare mönsterdjup desto längre bromssträcka har bilen. 

3. Bromsar och bromsteknik

Vad dina bromsar på bilen är i för skick kollas också under besiktningen av bilen, men om bilens bromsar är i dåligt skick så blir bromssträckan längre. Även hur många hjul som bromsar och vilken bromsteknik som används påverkar bromssträckan.

4. Vikten

Desto mer bilen väger, samt större last som bilen fraktar, desto längre blir bromssträckan. 

Hur räknar man ut bromssträckan?

Bromssträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten, och följer därför en formel. Dock så är det nästan omöjligt att räkna ut en exakt bromssträcka eftersom de övriga faktorerna är väldigt annorlunda från situation till situation. När vi räknar på bromssträcka så utgår vi från att det är bra väglag och att bil, bromsar och däck är i gott skick. 

Att någonting ökar kvadratiskt betyder att det är ”upphöjt till 2”, det är viktigt att du som ska ta teoriprov för körkort har koll på hur det fungerar, eftersom det kan komma på provet. 

Lätt metod att räkna ut bromssträcka

Börja med att ta den hastighet som bilen färdas i angett i km/h men utan sista siffran, till exempel om du kör i 50 km/h så blir det 5. Sedan multiplicerar du 5 med sig själv och sedan med 0,4. 

Formel: s = h2*0,4

S = Bromssträckan i meter 

H = Hastighet i km/h utan sista siffran

0.4 = fast tal för beräkning av bromssträcka

Exempel på uträkning med en hastighet på 60 km/h

60 km/h => 6

6 x 6 = 36 

36 x 0,4 = 14,4 meter bromssträcka

Hur du räknar ut bromssträckan med en mer exakt metod

Om du vill beräkna bromssträcka noggrant så behöver du friktionstal på underlaget, friktionstalet multipliceras med 250 för att sedan användas med den kvadratiska upphöjningen av hastigheten angedd i km/h. Friktionstalet för torr asfalt är ca 0.8, på slät is är den istället 0.1.

Formel: s = v2 / (250 * f)

S = bromssträcka i meter

V = hastighet angett i km/h

250 = fast tal för beräkning av bromssträcka

F = friktionstal för underlaget

Exempel på exakt uträkning med en hastighet på 50 km/h

På torr asfalt:

50^2 / (250 * 0,8) = 12,5 meter bromssträcka

På slät is:

50^2 / (250 * 0,1) = 100 meter bromssträcka

KONTAKTA OSS