fbpx

Boka risk 1 & risk 2 i Stockholm hos JP’s Trafikskola

Funderar du på att ta körkort? Att ha möjligheten till att köra bil innebär en otrolig frihet och flexibilitet, men en sådan frihet kräver givetvis ett stort ansvar. Som bilförare är du ansvarig för din och andras säkerhet, både för andra förare på vägen men även gångtrafikanter och cyklister, samt övriga. Utöver denna bit finns det väldigt många regler att ta hänsyn till och lära sig. Att köra bil är också en “mekanisk förmåga” som människan lär sig, och kräver därför både teoretisk såväl som praktisk övning. Bland annat i den praktiska delen kommer du att ta förberedande lektioner inför uppkörningen och i denna del ingår den så kallade riskutbildningarna, där du går på “riskettan” samt “risktvåan”. Hos oss på JP’s Trafikskola förser vi dig med all information som du kan tänkas behöva inför att ta körkort. Hos oss kan du även boka risk 1 och risk 2.

Riskutbildning 1 & 2

Om du vill ta körkort så behöver du genomgå en teoretisk såväl som praktisk utbildning, varav riskutbildningen ingår i den praktiska delen och behöver göras inför kunskaps- och körprovet för behörighet B. Denna utbildning består av två delar:

  • I den första delen testas kunskap och informerar om alkohol, droger, trötthet i trafiken samt andra riskfyllda beteenden i trafiken, samt vilka konsekvenser detta kan få. 
  • Den andra delen informerar om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i just denna del.

Fördelen med denna utbildning är att den gäller ända till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Det är även bra att ha i åtanke att utbildningen för motorcykel inte gäller som för personbil. 

Målet med riskutbildningen är att uppmärksamma den blivande bilföraren om de risker som finns i trafiken och vilket ansvar som utkrävs av förare och andra trafikanter. Syftet är således att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Du kan boka risk 1 och risk 2 här hos oss på JP’s Trafikskola i Stockholm, för dig eller någon annan som önskar ta sitt körkort. 

Boka Riskettan

Riskettan för behörighet B del 1 syftar till att förse eleven med kunskap och insikt om hur olika beteenden i trafiken kan påverka körförmågan och i synnerhet ha negativa effekter på körförmågan. Riskettan är på så sätt viktig eftersom den förebygger att olyckor inträffar i trafiken. Eleven ska därför ha insikt om vad konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de ska kunna undvikas. 

Eleven ska fortsättningsvis efter genomgången utbildning inse vikten av att välja bort till exempel alkohol eller droger i samband med kröning. Därtill inse vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Målet är att eleven ska få stort utrymme för reflektion och diskussion. 

På vår webbplats här på JP’s Trafikskola i Stockholm kan du boka riskettan

Boka Risktvåan

Riskutbildning för behörighet B del 2 ska belysa svårigheterna med varierande körunderlag. Hur är det att köra på halt underlag eller andra förhållanden, därtill diskuteras möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. 

I utbildningen under risktvåan ska eleven ges förståelse kring hur väglag och hastighet korrelerar med olycksrisker i trafiken, samt hur då skyddsutrustning kan ha en stor betydelse vid trafikolyckor. Därefter förväntas eleven få en djupare förståelse om att anpassa bilens hastighet efter väglag, använda säkerhetsmarginaler vid körning samt undvika risker i trafiken och inte vara defensiv. 

Ibland kan du som förare följa trafikens regler även om inte andra medtrafikanter alltid gör det, det viktiga att komma ihåg är att det inte är en tävling om vem som gör mest rätt eller sätta dit någon annan, genom att vara defensiv. Snarare ska du som förare föregå med gott exempel och undvika att olyckor uppstår i trafiken, och det kan ibland innebära att låta andra göra fel, även om du gör rätt.

 I slutet av utbildningen ska eleven som genomför riskutbildning två, ha möjlighet att göra en realistisk värdering av sin egen körförmåga. Här är det bra för den som genomför utbildningen att reflektera samt diskutera det du har lärt dig med andra i din omgivning. 

På vår hemsida här på JP’s Trafikskola i Stockholm, kan du boka risktvåan. På samtliga trafikskolors hemsidor kan du välja skola att anmäla dig till riskutbildningen. Om du inte vill gå via en skola kan du själv kontakta utbildaren där du önskar genomföra din riskutbildning. 

JP’s Trafikskola Stockholm

Hos oss kan du som sagt Boka risk 1 och risk 2, men utöver dessa utbildningar har vi även flera andra utbildningar du kan gå hos oss. Just nu kan du även ta utbildning eller kurs i handledare, om du som är över 24 år önskar handleda den som ska ta körkort. 

Hos oss på JP’s Trafikskola i Stockholm, finner du som elev samt handledare en bemötande atmosfär med vänliga lärare. Vi är måna om och värderar en sådan atmosfär högt eftersom vi vet att det är ett stort kapitel att ta sitt körkort. Här anser vi att varje individ är unik, delvis i bemötandet men också hur de ska utbildas eftersom alla har olika förutsättningar och erfarenheter. Vi skräddarsyr alltså våra utbildningar efter alla elever, för att alla elever ska kunna ta sitt körkort så effektivt och snabbt som möjligt. 

Som JP’s Trafikskola har vi en ambition som är i samklang med elevernas mål och ambitioner, vi vill att alla elever som påbörjar en utbildning hos oss ska kunna ta sitt körkort så snabbt som möjligt. Det innebär att ju färre lektioner som krävs för att ta sitt körkort, är en vinst för bägge parter och som trafikskola är det vår högsta prioritet att uppfylla våra kunders önskemål! Oavsett om du önskar påbörja en utbildning hos oss eller bara vill få information om processen än så länge, så är du mer än välkommen att kontakta oss eller besöka oss för att veta mer. Välkommen in till den bästa trafikskolan i Stockholm

Senast uppdaterad: 28 september, 2023