fbpx

Högerregeln – Tips och Tricks!

Har du kanske hört talas om högerregeln någon gång? Denna trafikregel är högst grundläggande i vårt trafiksystem, men trots det skapar den ofta en del problem i trafiken och mellan trafikanter. Vad innebär högerregeln? Och varför är den knepig? I denna artikel kommer vi på JP’s Trafikskola att gå igenom hur denna trafikregel fungerar, samt ge väldigt bra tips och tricks som du kommer ha stor användning av!

Högerregeln ska alltid tillämpas i korsningar, där inga andra väjningsregler styr. Så om du närmar dig en korsning och det inte föreligger andra skyltar som indikerar vad du ska göra, då gäller högerregeln! Enkelt sagt innebär regeln att fordonet som kommer från höger från dig har rätt att köra först. Detta gäller i alla typer av korsningar och regeln är i sig enkel eftersom regelns namn säger sig självt, trafikanter från höger har alltid företräde. Varför är regeln knepig då för många och kan ställa till med problem? – Svårigheten med högerregeln är att den ska tillämpas när inga andra vägmärken finns, vilket gör den lätt att glömma bort. Det är viktigt att lära sig vad som gäller för högerregeln när man ska skriva teoriprovet då det oftast finns flera frågor rådande svängningsregeln, högerregeln och utfartsregeln.

Vart råder högerregeln?

För att veta när regler och anvisningar ska tillämpas i trafiken behöver du som förare givetvis känna till prioritetsordningen om vilka anvisningar som går först. Om föraren inte känner till detta så är det svårt att veta när olika regler gäller och däribland när högerregeln ska tillämpas. I listan nedan skriver vi ut den ordning som du ska följa och vilka anvisningar som ska prioriteras.

  1. Polismans tecken – denna kommer alltid att gälla över resterande regler, polisens tecken är högst upp i trafikens ”hierarki”.
  2. Trafiksignal – om det inte finns poliser som ger anvisningar så är trafikljusen näst högst upp i hierarkin.
  3. Vägmärken/skyltar – om trafikljusen inte fungerar eller helt enkelt inte finns vid en plats, då gäller de vägmärken eller skyltar som angivs.
  4. Regler – i sista fall, det vill säga, om det varken finns poliser, trafiksignal eller vägmärken, då gäller reglerna! Och däribland högerregeln såvida ingen annan regel gäller i korsningen. Exempelvis utfartsregeln.

Något annat som är bra att känna till är reglerna vid utfarter. – Vem har rätt att köra först? I detta fall gäller inte högerregeln, även om det inte finns några övriga anvisningar. Utfartsregeln innebär alltså att du som lämnar en parkeringsplats, garage utfart eller gågata, ska alltid lämna företräde åt alla andra fordon, såväl från vänster som höger. I detta fall gäller således inte högerregeln.

Att komma ihåg är att om det inte finns någon anvisning vid en korsning, då är det enda du har att förhålla dig till är reglerna och i synnerhet högerregeln vid en korsning (såvida det inte är en utfart, eftersom då gäller utfartsregeln), därtill är detta alltid ett samspel med dina medtrafikanter.

Det är viktigt att högerregeln ska sitta i ryggraden, och reaktionen att lämna företräde åt bilar som kommer från höger ska komma automatiskt hos dig som förare. – Men glöm inte att det är lika viktigt att förutse misstag som de andra trafikanterna kan göra. Försök att få ögonkontakt och känn av de andras intentioner innan du kör ut. Även om de andra trafikanterna gör fel eller väljer att stanna vid en korsning trots att de har företräde, då du är på deras vänstra sida, så kan du välja att köra om de signalerar att du kan köra. Reglerna alltid utgångspunkten i trafiken, men samspelet med dina trafikanter är minst lika viktigt och kan i vissa fall gå före reglerna om andra gör fel.

Högerregeln Skyltar?

Som tidigare nämnt, finns det inga skyltar eller vägmärken så gäller regler, och vid en korsning gäller högerregeln. Det finns ingen specifik skylt som hänvisar till just högerregeln – detta kan vara en anledning till att flera glömmer denna vid korsningar. Däremot kan det finnas en skylt innan korsningen som varnar för korsning.

Tips för att veta om högerregeln gäller!

För den som ska ta körkort och vill ha ett gott tips för att veta när högerregeln gäller, är att leta efter gatuskyltar inför och vid korsningen, likt denna:

Och om det bara finns skyltar likt denna vid en korsning, så gäller i princip alltid högerregeln. Det kan dock finnas undantag som med allt, därför bör du alltid granska korsningen noggrant. Ser du däremot denna skylt i korsningen för alla vägar så kan du enkelt utesluta utfartsregeln då en utfart inte märks med ett vägmärke.

Gäller högerregeln för Cykeltrafik?

Högerregeln gäller även för cyklister på landsväg samt i innerstaden. Däremot gäller det inte för cyklister på cykelbanan. OBS! Var vaksam då de inte alltid stannar för dig som kör.

Högerregeln och Svängningsregeln

”Svängningsregeln” är egentligen högerregeln, men den har fått sitt egna namn då den endast gäller i en sväng där din högersida korsar ett annat fordons färdlinje. Ett exempel är vid en fyrvägskorsning, om du ska svänga vänster medan mottrafikanter ska köra rakt fram. Då korsas era vägar. Här har den bilen som ska köra rakt fram företräde! Du ska alltså alltid lämna företräde åt mötande trafik om du ska korsa deras väg.

JPS trafikskola i Stockholm

Söker du körkortshjälp? Hos oss på JPs trafikskola i Stockholm kan du få alla körkortsutbildningar för samtliga körkort.

 

Senast uppdaterad: 28 september, 2023