fbpx

Så kör du i rondell och cirkulationsplats

Här kan du läsa dig till konsten att köra i en rondell och cirkulationsplats. En cirkulationsplats är en effektiv konstruktion för att underlätta trafik och samspela med andra förare ute i trafiken. Det är viktigt att känna till hur en cirkulationsplats ser ut och hur det fungerar att köra i den för dig som ska ta körkort. Det kan även vara bra att känna till regler och viktiga saker att i åtanke när du kör i en cirkulationsplats. Läs mer om detta på den här sidan.

Trafikregler rondell

Inledningsvis kan det vara bra att särskilja på begreppen “rondell” och “cirkulationsplats”. De har alltså inte exakt samma betydelse. En cirkulationsplats är den plats som har märkts ut med vägmärket för cirkulationsplats, medan rondell i stället är själva ytan i mitten av cirkulationsplatsen, alltså den del som du kör runt. En cirkulationsplats har som syfte att underlätta trafikens flyt och innebär därför flertalet fördelar. De är säkra, eftersom bilarnas fart i allmänhet är låg runt en rondell och då sker inga allvarliga trafikolyckor i rondellerna. Det händer även sällan att förare missar att lämna företräde åt de som redan har börjat köra i cirkulationsplatsen.

Fortsättningsvis blir flödet av bilar jämnare, då det sällan uppstår köer som är vanligt vid korsningar med rödljus exempelvis. Det finns dock även nackdelar med en cirkulationsplats. Exempelvis, finns det en viss risk att antalet lindriga krockar ökar i jämförelse med andra vanliga korsningar. Det kan bero på att man tar en risk, eller att man inte uppskattar sin hastighet eller avståndet rätt och väljer att köra in i rondellen, framför en bil som redan är i rondellen och krockar sedan. Det är även dyrt att bygga cirkulationsplatser där det redan finns vanliga korsningar. En rondell behöver också en viss yta, så det är inte alltid säkert att man får plats med en rondell. Det är därför viktigt att ha i åtanke att du har väjningsplikt mot alla de som kommer från vänstersida och kör i motsols riktning. Ha tålamod och ta inga onödiga risker. Det kommer att bli din tur så småningom!

Att köra in i en rondell

Det går att förklara hur man kör i en rondell steg för steg. När du närmar dig en cirkulationsplats behöver du börja med att sänka farten. Du kan kolla i ett tidigt skede efter bilar som eventuellt ska köra in i rondellen, och anpassa din hastighet därefter. Om det inte finns särskilt mycket bilar eller någon som blinkar höger, att de ska ut innan din infart behöver du inte stanna fordonet. När det inte kommer några bilar från vänster, kan du börja köra- motsols- runt rondellen. Nu har de andra väjningsplikt mot dig, men det kan ändå vara bra att vara uppmärksam på resterande trafik. Det är rekommenderat att du blinkar redan på väg in i rondellen för att signalera till de andra medtrafikanterna vart du ska.

Detta kan underlätta flytet för hela cirkulationsplatsen, då om du exempelvis ska direkt svänga av åt höger, alltså första utfarten, och visar det med blinkers, då kan bilisterna vid andra utfarten se detta och börja köra in i rondellen redan, i och med att du svänger av innan det blir deras tur. Oavsett vart i rondellen du ska köra, bör du välja det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar ska du följa anvisningarna. Du kan se ett exempel på detta nedan, hur du kan välja körfält. Detta är endast exempel, du kan alltså välja annorlunda om situationen kräver. Nedan ser du ett exempel på hur du kan välja körfält, du får dock självklart välja annorlunda om situationen så kräver.

Köra inne i rondellen

När du väl kör inne i rondellen kan det vara bra att ha i åtanke att långa fordon kan behöva mer än ett körfält i cirkulationsplatsen, och om du ser en långtradare på väg in i cirkulationsplatsen behöver du ha detta i beaktningen och visa hänsyn. Vid byte av körfält, eller flytt av ditt fordon i sidled behöver du ge tecken, som på en vanlig väg. Det behöver du göra även om det inte finns andra bilar i närheten. På så sätt undviker du eventuella olyckor. Det kan dock vara bra att känna till att du endast får byta körfält om det kan ske på ett trafiksäkert sätt utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Du behöver också ha uppsikt över trafiken så att körfältsbyte kan göras säkert. Precis som på andra vägar behöver du också anpassa hastigheten för att underlätta för andra förare som ska byta körfält för att komma till rött förtält. Du kan se ett exempel på detta nedan.

Att köra ut ur rondellen

Slutligen, när det är dags att köra ut ur rondellen ska du ge tecken åt höger. Du bör börja blinka ungefär när du är vid mitten av avfarten innan den som du ska svänga av i. Alltså, i tillräckligt god tid för att andra trafikanter ska kunna se och anpassa sig, men inte så pass tidigt att du förvirrar medtrafikanterna. Du bör även köra ut ur cirkulationsplatsen från höger körfält. Du kan anpassa körningen och förflytta dig till det högra körfältet när du är i mitten av avfarten innan den du ska svänga av i. Under den här tiden bör du ha på höger-blinkers. Om du inte kör ut från höger körfält, utan vänster körfält i stället, behöver du ha uppmärksamhet på fordonen som kör på höger körfält, eftersom de kanske ska fortsätta köra runt rondellen. Om du följer dessa regler kommer du att kunna utnyttja cirkulationsplatser på bästa sätt, så som de var tänkta att bli använda. Du gör detta även säkert och med respekt mot dina medtrafikanter! Nedan finner du en bild som symboliserar att köra ut ur rondellen.

Behöver du hjälp med körkortet? Boka dina kurser på vår Trafikskola i Stockholm!

KONTAKTA OSS


Senast uppdaterad: 28 september, 2023